UNIRE, DEZVOLTARE, MODERNIZARE. PROGRAMUL CANDIDATULUI CONSTANTIN CODREANU

Dragi locuitori ai municipiului Chișinău,

Uniți putem câștiga alegerile din Chișinău. Victoria noastră va fi o garanție a dezvoltării și modernizării capitalei, o garanție a orientării Republicii Moldova către spațiul european de prosperitate și securitate, a cărui poartă de intrare este România.

Întrucât vin cu o experiență politică dintr-o capitală europeană și un bogat capital de relații, sunt singurul candidat care poate aduce bani concreți pentru oamenii din Chișinău, pentru dezvoltarea și modernizarea orașului și a localităților din municipiu.

Acest Program are valoare de angajament public și este prevăzut pentru minimum 5 ani.

Promit în fața tuturor locuitorilor municipiului Chișinău și a fiecăruia în parte, tineri și vârstnici, bărbați și femei, vorbitori de română, rusă ori alte limbi, fără nicio deosebire, să fiu un primar pentru toți și să realizez următoarele măsuri și obiective strategice:

Direct pentru locuitori

 • Sprijin financiar (ajutor bănesc) pentru toți pensionarii.

 • Alocații pentru copiii de la 0 la 18 ani care dețin cetățenie română.

 • Înființarea a 20 de cantine sociale.

 • Gratuitatea transportului public orășenesc, după modelul aplicat în orașul Tallinn.

 • Excursii pentru copiii și tinerii din municipiu la mare și la munte, în România.

 • Audiențe în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică.


În orașul Chișinău, în satele și orașele din municipiu

 • Elaborarea unui Plan general de dezvoltare și modernizare urbană.

 • Înfrățirea, pe bază de parteneriat administrativ, a Chișinăului cu 7 noi municipii din România: Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Brașov, Galați, Ploiești, pe lângă municipiile: București, Iași, Alba Iulia, Pitești, Piatra Neamț.

 • Înfrățirea, pe bază de parteneriat administrativ, a celor 5 sectoare din Chișinău cu 5 sectoare din București.

 • Înfrățirea, pe bază de parteneriat administrativ, a fiecărui oraș și sat cu câte 10 localități prospere din România.

 • Înfrățirea, pe bază de parteneriat instituțional, a tuturor instituțiilor de cultură, învățământ și sănătate cu instituții similare din România.

 • Înființarea Fondului extrabugetar Unirea.

 • Înființarea Consiliului civic de experți ai primarului.

 • Atragerea unor investiții de 1 miliard de euro din România și prin România.

 • Crearea a 50 000 de locuri de muncă.

 • Izolarea termică a tuturor blocurilor de locuit.

 • Construcția a 100 km de drumuri noi sau reabilitate în Chișinău.

 • Construcția șoselei de centură a Chișinăului.

 • Dotarea parcului de transport public cu 100 de troleibuze și autobuze noi.

 • Înființarea unui Centru municipal de sănătate, cu acces gratuit pentru persoanele în dificultate.

 • Înființarea extensiunii Universității București la Chișinău.

 • Construcția a cel puțin 20 de parcări supraterane și subterane.

 • Construcția Uzinei de gunoi și lichidarea treptată a gunoiștilor existente în prezent.

 • Modernizarea la standard european a staţiei de epurare a apelor reziduale.

 • Reabilitarea și inaugurarea Complexului memorial ”Cimitirul Eroilor”.

 • Organizarea licitațiilor pentru valorificarea a cel puțin 300 ha din intravilan.

 • Extinderea ariei locuite a orașului cu 100 ha, în limita suprafețelor disponibile.

 • Restaurarea a câte 5 clădiri istorice anual.

 • Instalarea a 30 de busturi și monumente de for public ale unor personalități istorice importante.

 • Plantarea a 1 milion de copaci în locul arborilor defrișați și în noile spații verzi amenajate.

 • Finalizarea construcției rețelelor de gazificare, asigurare cu apă potabilă și canalizare în toate localitățile din municipiu.

 • Asigurarea 100% a iluminatului stradal pe timp de noapte.


În administrația primăriei:

 • Înființarea Corpului de Inspecție și Control al primăriei.

 • Curmarea corupției.

 • Asigurarea transparenței totale a activității administrative.


Voi completa aceste măsuri și obiective strategice cu altele curente, care să asigure:

 • Unirea tuturor chișinăuienilor pentru un trai mai bun pentru toți și pentru fiecare

 • Dezvoltarea și modernizarea Chișinăului

 • Atingerea obiectivului european prin unitate și solidaritate națională exemplară


Totodată, îmi voi concentra atenția și efortul pe 10 probleme prioritare, la care propun următoarele soluţii.

DOMENIU – PROBLEME – OBIECTIV – SOLUȚII

 1. Administrație municipală birocratizată şi coruptă, management neperformant la Primărie, în direcții, preturi și la întreprinderile municipale

Activitatea primăriei este marcată de birocraţie, corupţie, lipsă de transparenţă şi proastă organizare. Finanţele şi patrimoniul public sunt gestionate ineficient, ajungând pe cai ilegale în posesie privată. Mituirea funcţionarilor este o normă. Obţinerea autorizaţiilor şi permisiunilor s-a transformat într-o afacere bănoasă. Consiliul este folosit ca maşină de vot. Primăria nu dispune de capacităţi de atragere a finanţărilor externe, funcţionarii sunt slab pregătiţi.

Obiectiv: Primăria — instituţie deschisă pentru oameni şi receptivă la nevoile lor

Soluții:

 • Reorganizarea instituţională a activităţii structurilor primăriei în baza conceptelor noi de management performant şi eficienţă-cost

 • Concentrarea subdiviziunilor primăriei într-un edificiu şi informatizarea tuturor serviciilor

 • Deschiderea ghişeelor unice automatizate în toate preturile

 • Implementarea metodelor de administrare pe principii de e-guvernare şi în baza tehnologiilor informaţionale,

 • Crearea structurii de management al proiectelor cu finanțare externă.


 1. Activitate economică necunoscută și neluată în considerație de către municipalitate

Economia municipiului este bazată preponderent pe comerţ şi importuri. Investiţiile străine pe locuitor sunt cele mai mici din regiune. Salariul mediu lunar mai mare pe țară dar incomparabil mai mic în regiune. Administraţia capitalei se ocupă de afacerile proprii, în loc să creeze condiţii pentru dezvoltarea businessului. Terenurile din oraş sunt repartizate la preţuri mizere, fără a ţine cont de perspectivele dezvoltării urbane.

Obiectiv: Economie modernă dezvoltată în parteneriat cu APL

Soluții:

 • Economie bazată pe cunoştinţe şi inovaţii

 • Centru de afaceri şi parc tehnologic municipal

 • Elaborarea Ghidului de investiţii

 • Reorganizare pieţe comerciale pentru un comerţ civilizat

 • Sistem transparent la achiziţii publice, concursuri investiţionale


 1. Transport public supraaglomerat şi drumuri proaste

Starea drumurilor este deplorabilă. Reparaţiile sunt efectuate anual doar până la 1% din necesităţi. O treime din călătorii dintr-un sector sunt nevoiţi să circule prin centru pentru a ajunge în sectorul învecinat. Străzile sunt folosite practic în calitate de parcări, ceea ce reduce cu 30 la sută capacitatea de trafic. Ca urmare a creşterii numărului mijloacelor de transport, sarcina asupra drumurilor din capitală s-a mărit de 2-3 ori. Calitatea serviciilor de transport este proastă.

Obiectiv: Transport public rapid, comod şi accesibil, pe drumuri de calitate europeană

Soluții:

 • Modernizarea şi construcţia centurii de ocolire a centrului oraşului

 • Construcţia şi amplasarea parcărilor şi parcajelor

 • Reabilitarea reţelei stradale existente în sectoare şi suburbii

 • Reînnoirea parcului de autobuse și troleibuze

 • Perfecţionarea managementului traficului urban

 • Pasaje pentru biciclişti în toate sectoarele oraşului


 1. Fond locativ degradat şi servicii comunale de proastă calitate

Fiecare al patrulea bloc de locuinţe din oraş necesită reparaţii, 60% din reţelele tehnice interioare şi 30% din suprafaţa acoperişurilor necesită reparaţie urgentă, iar 90% din blocuri necesită lucrări de conservare a căldurii. Puținele asociaţii de locatari nu au capacităţi şi posibilităţi de soluţionare operativă a problemelor cu care se confruntă locatarii. Relaţiile dintre prestatorii şi consumatorii serviciilor comunale nu sunt clar definite. Tarifele la serviciile comunale sunt politizate, iar calitatea rămâne joasă. Oferta de locuinţe este în creştere, iar accesul la ele mic.

Obiectiv: Fond locativ confortabil şi accesibil

Soluții:

 • Formarea fondului municipal de locuinţe sociale şi de manevră

 • Stimularea creării asociațiilor de locatari și consolidarea capacității lor instituționale

 • Restructurarea şi reorganizarea managerială şi financiară a furnizorilor de servicii

 • Amenajarea terenurilor adiacente blocurilor de locuit

 • Regim strict de aprobare şi control a construcţiilor.

 • Proiecte de eficiență energică


 1. Educaţie finanţată de … părinţi

Majoritatea edificiilor grădinițelor și școlilor necesită reparaţii capitale. Peste 20 la sută din numărul de instituţii nu dispun de săli de sport sau de festivităţi. Sălile de studii nu sunt dotate suficient. Grădiniţele din Chişinău sunt supraaglomerate. Finanţarea instituţiilor educative este lăsată tot mai mult pe seama părinţilor şi a asociaţiilor părinteşti.

Obiectiv: Instituții educaționale aproape de casă dotate cu facilitățile necesare educației de calitate.

Soluții:

 • Asigurarea educaţiei în apropierea locului de trai (grădinițe la parterul blocurilor locative)

 • Renovarea edificiilor pentru optimizarea regimului termic

 • Sporirea calităţii procesului didactic prin stimularea materială a profesorilor

 • Amenajarea Campusului “Centrul de excelenţă” şi stimularea elevilor dotaţi

 • Centru municipal de diagnosticare, tratament şi recreere pentru profesori

 • Terenuri de joacă pentru copii în fiecare cartier

 • În fiecare sector câte 10 terenuri sportive.


 1. Sistem ineficient de asistență socială

Politicile statului în domeniul protecţiei sociale nu asigură direcţionarea eficientă a mijloacelor către oamenii nevoiaşi. Compensaţiile nesemnificative acordate nu acoperă toate categoriile de populație care au nevoie de ajutor, iar serviciile sociale oferite sunt de calitate joasă şi insuficiente.

Obiectiv: Asistenţă socială garantată

Soluții:

 • Realizarea proiectelor de integrare socială şi dezvoltare profesională a persoanelor cu handicap

 • Târguri de servicii sociale, atragerea structurilor private în prestarea serviciilor de asistenţă socială

 • Facilităţi de acces a persoanelor cu handicap fizic la transport public, la treceri pentru pietoni, magazine, blocuri de locuit

 • Centre multifuncţionale de asistenţă socială.


 1. Perspective efemere de afirmare pentru tineri

Tinerii au puține șanse de afirmare în municipiu. Această stare se confirmă prin existenţa unui număr mare de tineri şomeri, creşterea abuzului de alcool şi stupefiante, comportamente antisociale, violenţă, cu o percepţie sumbră a viitorului. Mai bine de jumătate din absolvenţii cu studii superioare nu-şi găsesc de lucru pe specialitate căutând căi de emigrare. Este în creştere numărul infracţiunilor juvenile şi a traficului de persoane. În oraş şi mai ales în suburbii lipsesc facilităţile pentru ocuparea tinerilor, activitatea sportivă sau recreere.

Obiectiv: Condiţii pentru afirmarea tinerilor

Soluții:

 • Fond municipal pentru acordarea burselor de merit, granturilor pentru educaţie şi cercetare.

 • Incubator de afaceri cu prioritate pentru afacerile tinerilor

 • În fiecare sector, terenuri sportive cu iluminare nocturnă.

 • Campanii de combatere a deprinderilor dăunătoare şi de promovare a modului sănătos de viaţă

 • Consiliu Municipal al Tinerilor

 • Cooperarea cu organizaţiilor de tineret şi implicarea lor în proiecte de dezvoltare a capitalei.


 1. Mediu ambiant ce se degradează constant

Faima Chişinăului de oraş verde se diluează cu fiecare zi, spaţiile verzi din capitală se reduc dramatic. Fiecărui locuitor al Chişinăului îi revin 32m2 de spaţiu verde. Norma europeană este 60m2. Anual se înregistrează depăşirea normei concentraţiilor de emisii toxice. Bazinele acvatice sunt infectate peste limitele admisibile. Apele râului Bâc sunt poluate intens în perimetrul oraşului. Gunoiştea oraşului este sub semn de întrebare. Staţia de epurare încă poluează atmosfera orașului.

Obiectiv: Oraş verde şi curat

Soluții:

 • Reconstrucţia Staţiei de Epurare Biologică

 • Transformarea fâşiei riverane r. Bâc în axa verde a Chişinăului

 • Implementarea unui sistem de selectare şi reciclare a deşeurilor menajere, transformarea lor în sursa regenerabilă de energie

 • Inventarierea tuturor spaţiilor verzi din municipiu, înverzirea şi împădurirea terenurilor supuse proceselor geologice şi alunecărilor

 • Amenajarea şi întreţinerea lacurilor şi izvoarelor.


 1. Patrimoniu istoric degradat, expus pericolului de lichidare

În capitală peste 900 monumente ocrotite de stat, dintre care 236 au statut de monumente naţionale, majoritatea fiind amplasate în zona istorică. Patrimoniul istoric se degradează sau este distrus constant. Nu există o concepţie de dezvoltare a turismului în municipiu. Infrastructura turistică este subdezvoltată.

Obiectiv: Oraş istoric cu identitate culturală

Soluții:

 • Delimitarea clară a centrului istoric şi elaborarea planului urbanistic zonal

 • Eliberarea centrului istoric de funcţii nespecifice: trafic de tranzit, activităţi industriale

 • Încurajarea acţiunilor de alternativă pentru valorificarea monumentelor: turism, localizarea firmelor cu renume, agrement

 • Reconstrucţia străzilor din oraşul vechi, transformarea lor în artere pietonale

 • Reabilitarea edificiilor cu valoare de patrimoniu

 • Realizarea proiectelor de reabilitare a patrimoniului istoric prin parteneriate publice-private

 • Conectarea municipiului la traseele turistice internaţionale


 1. Suburbii subdezvoltate

Localităţile suburbane sunt doar nişte furnizoare de forţă de muncă, cu infrastructură de servicii şi de producţie degradate, cu activitate economică infimă şi confort minim. Comunele suburbane nu au surse proprii de venituri stabile şi depind de bugetul municipal. Drumurile proaste, insuficienţa apei potabile, lipsa reţelelor de canalizare, maidanele cu gunoişti — aşa arată azi suburbiile capitalei.

Obiectiv: Urbanizarea suburbiilor

Soluții:

 • Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială al mun. Chişinău

 • Implicarea suburbiilor în realizarea unor proiecte municipale, cum ar fi coridorul economic Vatra-Truşeni-Cricova, parcul natural Eco Nistru

 • Legalizarea statutului întovărăşirilor pomicole

 • Finalizarea gazificării, reparaţia şi amenajarea drumurilor locale şi intra-municipale, a sistemelor de apeducte, canalizare şi epurare a apelor

 • Lichidarea gunoiştilor neautorizate şi amenajarea gunoiştilor existente în conformitate cu normele sanitar-epidemiologice

 • Valorificarea potenţialului de agrement, crearea zonelor de odihnă, dezvoltarea turismului rural.

Fii primul care comentează

Verifică-ți emailul și activează-ți contul.